تنديس واحد نمونه صنعت سبزلوح تقدير واحد نمونه صنعت سبز

خط مشي سيستم مديريت يكپارچه IMS

انعقاد تفاهم‌نامه همكاري في‌مابين كشت وصنعت امام خميني(ره) و موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر وصنايع جانبي

نظر به تعاملات كشت‌ و صنعت امام خميني(ره) با شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي و موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان، بازديدي با حضور مدير عامل آن موسسه و اعضاء هيئت‌ مديره كشت و صنعت امام خميني(ره) با هدف انتقال دانش و تجارب كاري و انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي همكاري در زمينه‌هاي پژوهشي و افزايش راندمان توليد و بهره‌وري در تاريخ 27 دي ماه 1396 در محل ايستگاه يك (لوزان) موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان برگزار شد.

تفاهم‌نامه همكاري في‌مابين كشت و صنعت امام خميني(ره) و موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشكر و صنايع جانبي خوزستان پس از بررسي‌هاي كارشناسي، نهايي و در مجمع عمومي عادي ساليانه 96-95 اين كشت و صنعت مورخ 21 ديماه 1396 در حضور جناب آقاي مهندس صادقي، مدير محترم عامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي امضاء و رد و بدل گرديد.
اين تفاهم نامه با هدف "استفاده ازظرفيت‌هاي آموزشي و همكاري در جهت تعريف و اجراي پروپوزال‌هاي تحقيقاتي درحوزه كشاورزي و صنعت"، منعقد شده است.

گواهي نامه ها و پروانه هاي عضويت شركت كشت و صنعت امام خميني ره

Karamoozi tahghigh RadioActive  IranCode Energy R&D 95 5S OHSAS18001  ISO14001 ISO9001 ISO9001