تنديس واحد نمونه صنعت سبزلوح تقدير واحد نمونه صنعت سبز

خط مشي سيستم مديريت يكپارچه IMS

بازديد كاركنان كشت و صنعت امام خميني(ره) از سد گتوند عليا

15

به گزارش روابط عمومي كشت و صنعت امام خميني(ره) حسب موافقت مديريت محترم عامل، جهت كسب تجربه و افزايش توان كاري براي دومين سال متوالي برنامه هماهنگي لازم جهت بازديد علمي همكاران از مراكز صنعتي و كشاورزي درون استاني بعمل آمد.

 

در ديماه 1396 همكاران تكنسين و اپراتور در سه روز متوالي از سد و نيروگاه گتوند عليا و محمدبن زيد بازديد بعمل آوردند.

لازم به ذكر است كه روند بازديد براي ساير همكاران در سمت هاي مختلف تدارك ديده شده است كه به مرور زمان و در زمان مناسب انجام خواهد شد.

11

12

13

 

14

15

 

16

17

18

19

10

گواهي نامه ها و پروانه هاي عضويت شركت كشت و صنعت امام خميني ره

Karamoozi tahghigh RadioActive  IranCode Energy R&D 95 5S OHSAS18001  ISO14001 ISO9001 ISO9001