اسامي برندان مسابقه پيامكي فجر 96

اسامي 10 نفر از شركت كنندگان مسابقه پيامكي فجر 96 مشخص گرديد.

96.11به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر براي سومين سال متوالي مسابقه پيامكي جهت كاركنان كشت و صنعت امام خميني(ره) برگزار گرديد كه در مراسم گراميداشت سالگرد انقلاب اسلامي در روز سه شنبه در محل سالن اجتماعات از طريق سيستم نرم افزار قرعه كشي، اسامي 10 نفر به ميمنت دهه فجر به شرح ذيل مشخص گرديد.

1- محمد احمدي : 804

2- مهران احمد سمالي ـ 3585

3- جعفر مهدي پور ـ 2415

4- نعيم كرملاچعب ـ 1776

5- آرش ملك محمدي ـ 2675

6- ايرج بهداروند ـ 2037

7- ياسين بهداروند ـ 805

8- حميد عنافچه مطيري ـ 1699

9- عباس پنبه دانه نژاد ـ1504

10- علي رضا آهنگرنژاد ـ 336

 

 96.11

 

گواهي نامه ها و پروانه هاي عضويت شركت كشت و صنعت امام خميني ره

Karamoozi tahghigh RadioActive  IranCode Energy R&D 95 5S OHSAS18001  ISO14001 ISO9001 ISO9001